ไปอีกขั้น LeMa โมเดล AI สอนหุ่นยนต์ ให้เรียนรู้จากความผิดพลาด

LeMa

ปกติแล้ว AI จะเรียนรู้ข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ข้อความทางอินเทอร์เน็ต หากเป็นข้อมูลภาพ ก็จะมาภาพถ่าย วิดีโอ และภาพวาด หรือหากเป็นเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียงธรรมชาติ รวมถึงข้อมูลสถิติ ก็จะมาจากตัวเลขต่าง ๆ

ก็เหมือนจะดีนะ ให้ AI ได้เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ แต่คำถาม ข้อมูลมันถูกต้องขนาดไหน ? นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไม AI ระดับโลก อย่าง ChatGPT หรือ Bard ยังให้ข้อมูลผิด ๆ อยู่ ทั้ง ๆ ที่มันอาจใช้เวลาเรียนรู้มากกว่ามนุษย์หลายเท่า

นักวิจัยจาก Microsoft Research Asia, มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong ได้พัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อปรับปรุงความสามารถของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ชื่อว่า LeMa หรือ Learning from Mistakes

โมเดลนี้จะใช้ลักษณะการเรียนรู้เหมือนกับมนุษย์ คือการเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งจะนำไปสู่การให้เหตุผล และคำตอบที่ดีขึ้นในอนาคต

หากยังนึกไม่ออก ลองนึกถึง นักเรียนที่เป็นคน หากเขาแก้โจทย์คณิตผิด เขาก็จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เขาทำและวิธีแก้ไขให้ถูก ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า จะทำให้ AI สร้างคำตอบที่มีหลักการและเหตุผลมากขึ้น

ต้องยอมรับว่า ความก้าวหน้าครั้งนี้ มีความหมายมากกว่าแค่การปรับปรุงความการเรียนรู้ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่ระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงจากข้อผิดพลาดได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ นั่นแปลว่า AI จะมีเหตุผลและหลักการมากขึ้นเหมือนกับมนุษย์ หรือมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ ที่คิดได้เอง จริง ๆ แล้วเสียที

ที่มา
venturebeat