หยุดโกง ใช้ AI แจ้งเตือนทุจริต เครื่องมือใหม่ แก้คอรัปชั่น

AI แจ้งเตือนทุจริต

ปัญหาการคอรัปชั่น นับเป็นเรี่องที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และต้องยอมรับว่า มันไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน ทำให้การใช้เกิดการงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม มีการผูกขาดในการรับเหมาในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ

Techhub ขอชวนมาดูนโยบายของพรรคก้าวไกลที่จะนำ AI มาใช้แก้ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยได้ ซึ่งในอดีต ผมเคยคาดหวังว่าจะมีการนำ Blockchain มาใช้ตรวจสอบการใช้งบประมาณด้วยนะ แต่ก็ปิ๊ววไป พอมีพรรคการเมืองหนึ่งริเริ่มจะทำ ก็เริ่มมีความหวังแล้ว

ข้อเสนอแรกของก้าวไกลคือ “นำระบบ AI มาใช้ในการแจ้งเตือนการทุจริตแบบอัตโนมัติ” ซึ่งมีแผนจะสร้างให้เสร็จภายใน 1 ปี

แล้วเค้าจะทำยังไง ? คาดว่าน่าจะมีการสร้างระบบกลางสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยรัฐบาล เพื่อให้ AI สามารถตรวจสอบข้อมูล ตรวจหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่อทุจริต เช่น มีผู้เข้าประมูลรายเดียว ระยะการเปิดประมูลสั้นกว่าปกติ งานที่จัดซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับราคากลางผิดปกติ หรือสูงกว่าราคากลางแค่นิดเดียว มีบริษัทเอกชนใดที่รับงานแบบผูกขาดหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจจะส่อแววทุจริตได้ครับ

นอกจากนี้ AI ดังกล่าวยังสามารถ ตรวจหานักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่อาจหลบเลี่ยงภาษี หรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติ เช่น ค้นพบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กับยอดเงินภาษีที่ชำระต่อสรรพากร

เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลทุกฐานถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบทันทีหรือ real-time และแจ้งเตือนหรือ “ปักธงแดง” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อได้ ซึ่งข้อมูลจะทำให้เกิดความกระจ่างต่อประชาชน โดยไม่ต้องหวังพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียว เห็นแบบนี้แล้ว อยากให้เกิดขึ้นไว ๆ เหมือนกันนะ เราจะได้มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสักที ไม่ใช่สร้างอะไรมาก็พังง่าย ถนนเสร็จไม่นานก็ทุบทำใหม่ มันน่าระเหี่ยใจอ่ะ …

ที่มาข้อมูล
https://election66.moveforwardparty.org/policy/detail/policy_72