เป็นไปได้ NASA ใช้ AI แก้ปัญหาอาหารขาดแคลน

NASA ใช้ AI

ปัจจุบัน ฮาวายคือรัฐที่นำเข้าอาหารมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหาร ทั้งราคาอาหารที่แพงขึ้นและการผลิตที่อาจเกิดการหยุดชะงัก NASA จึงมีโครงการที่จะใช้ AI เข้ามาแก้ไขปัญหานี้

โครงการนี้เรียกว่า “NASA Acres and Harvest” มุ่งเน้นไปที่การใช้ดาวเทียมเพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ ซึ่งจะสร้างแดชบอร์ดการเกษตรแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้

แดชบอร์ดนี้จะรวบรวมข้อมูลภาคพื้นดินจากฟาร์มทั่วเมาอิ รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรง ข้อมูลนี้ใช้เพื่อสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของพืชผล ประเมินผลผลิต ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขาดแคลนผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

โครงการนี้ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดสามารถระบุภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับการขยายฟาร์ม หรือพืชชนิดใดที่สามารถเจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่หรือในบางฤดู

นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังสามารถใช้เพื่อระบุผลกระทบของสายพันธุ์พืชที่อาจทำให้เกิดพื้นที่รกร้าง ซึ่งมีส่วนที่อาจทำให้เกิดไฟป่าในอนาคต รวมทั้งจัดทำแผนที่ พื้นที่เผาไหม้หลังเหตุการณ์ไฟป่าได้อีกด้วย

โครงการนี้เพิ่งเริ่มต้น แต่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ฮาวายผลิตอาหาร แดชบอร์ดการเกษตรแบบใหม่นี้สามารถช่วยให้ฮาวายพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้มากขึ้น และทำให้เกาะแห่งนี้มีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น…

ที่มา
https://themessenger.com/business/how-nasa-is-using-ai-to-help-hawaii-become-more-food-self-sufficient