ช่วยโลก NASA เดินหน้าใช้ AI ตัวช่วยใหม่เช็คสภาพอากาศ

NASA ปรับแผนหาตัวช่วยใหม่ เตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

เหตุการณ์สภาพอากาศทั่วโลกในปัจจุบันปัญหาโลกร้อน ปริมาณน้ำ และอากาศ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวิจัยสภาพภูมิอากาศอาจไม่เพียงพอ นักวิจัยจาก NASA จึงพยายามใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

NASA ร่วมมือกับ IBM Research สร้างแบบจำลองพื้นฐานภูมิสารสนเทศของ AI แบบจำลองนี้ได้รับการฝึกอบรมจากข้อมูล Harmonized Landsat และ Sentinel-2 (HLS) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แบบสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโมเดลนี้ได้อย่างอิสระ

ด้วยการพัฒนาชุดแอปพลิเคชันที่หลากหลายทำให้เกิดโซลูชัน ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับรอยแผลเป็นจากการเผาไหม้ แยกแยะน้ำท่วม เป็นต้น

สร้างแบบจำลองเบื้องต้น ประมวลผลด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบัน เพื่อในอนาคตจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : nasa

 

#NASA #AI #TechhubUpdate