NASA พร้อมช่วย ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ติดตามสัตว์ป่าหายาก

ค้นหาได้ง่ายขึ้น NASA พร้อมช่วย ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ติดตามสัตว์ป่าหายาก

เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยก็ตามมา ทำให้สัตว์ถูกคุมคามมากขึ้นกว่าเดิม

NASA ใช้ดาวเทียมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำแผนที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยใช้ดาวเทียมเป็นพื้นที่ทางนิเวศวิทยา เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง และสัตว์ที่หายาก เป็นต้น

นักวิจัยจึงใช้ดาวเทียม Google Earth Engine และการสังเกตการณ์ของ NASA Earth สำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นผิวโลก สามารถดูผลได้ทั้งรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อเอามาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบแหล่งที่อยู่อาศัยได้แม่นยำกว่าสำรวจจากพื้นดิน

โดยใช้ข้อมูลจากชุดเครื่องตรวจวัดรังสีอินฟราเรดที่มองเห็นได้ (VIIRS) และเครื่องถ่ายภาพ Spectroradiometer สำหรับการถ่ายภาพความละเอียดปานกลาง (MODIS) และดาวเทียม Landsat

เริ่มเก็บข้อมูลแล้วที่ป่าราบลุ่มแห้งแล้ง อาร์เจนตินาตอนเหนือเข้าสู่โบลิเวีย ปารากวัย และบราซิลที่ประสบปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรง เพื่อสำรวจและดูแลสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์บนโลก

ที่มา : nasa

#ภาพถ่ายจากดาวเทียม #NASA #TechhubUpdate