เปิดภาพแรก ฝีมือดาวเทียมคนไทย THEOS-2  พร้อมลุยภารกิจถ่ายภาพจากอวกาศ

ปล่อยออกมาชุดใหญ่ ภาพถ่าย First Image จาก THEOS-2 ดาวเทียมสัญชาติไทยดวงที่ 2 หลังจากที่ปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนตุลาคม 2566  ตอนนี้เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในทุกภารกิจที่ต้องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยวิเคราะห์

THEOS-2 ดูแลโดย GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีทีมวิศวกรดาวเทียม และ AIRBUS ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทดสอบและปรับจูนระบบดาวเทียม รวมทั้งตั้งค่าระบบการใช้งานต่างๆ ให้มีความเสถียรและได้มาตรฐานตามที่สากลกำหนด เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 มีความถูกต้อง ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน และวันนี้ดาวเทียม THEOS-2 สามารถสั่งถ่ายภาพได้แล้ว

ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2 ที่เปิดเผยออกมาคือภาพถ่ายกรุงเทพมหานครที่นับเป็นภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Image) ภาพแรกซึ่งถ่ายโดยกล้องบนตัวดาวเทียม ที่ผ่านการ Calibrate เรียบร้อยแล้ว เห็นได้ชัดว่าภาพถ่ายมีความคมชัดสูงสามารถมองเห็นวัตถุที่มีขนาด 50X50 เซนติเมตรได้อย่างชัดเจน เห็นสถานที่ต่างๆ ได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง รถยนต์บนท้องถนน เรือที่กำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนคูคลองและลำคลองทั่วเขต กทม

ด้วยความคมชัดของภาพจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนบริหารจัดการในต่างๆ อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการจัดการผังเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนการจัดการด้านสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ข้อมูลดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ด้วย

GISTDA จะเริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียมTHEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ผ่านระบบ Digital Service Platform นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จหลังจากที่รอคอยกันมานาน

ดูและดาวน์โหลดภาพในอัตราส่วน 1:2000 , 1:4000 และ 1:8000 ได้ฟรีที่ https://theos2firstimage.gistda.or.th/