กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557” ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี ปีนี้ที่เชียงใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557” (National Science and Technology Fair 2014)

IMG_7944-(1)

เตรียมพร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ที่รวมวิทยาการใหม่และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography : IYCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว (International Year of Family Farming : IYFF) โดยดึง หนุ่มเก้า – จิรายุ ละอองมณี และ สาวมิ้นต์ – ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง สองดาราวัยรุ่นชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ และปีนี้ได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เต็มพื้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557” จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งในด้านการแสดงความก้าวหน้า ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทย

IMG_8129

 

พร้อมมุ่งจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 โดยทุกปีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน และในปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวคิดกระจายโอกาสให้เยาวชนนักเรียนภาคเหนือสามารถเข้าชมงานได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผนึกกำลังร่วมกับ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้กล่าวเสริมว่า “สำหรับปีนี้ ได้เตรียมความพร้อมและความพิเศษทุกๆ ด้านเพื่อรองรับผู้เข้าชมจำนวนมาก เริ่มจากความยิ่งใหญ่ของนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงนวัตกรรมล้ำยุคให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าชม เป็นการเรียนรู้ที่เสมือนจริงและมีประสิทธิภาพสูงในนิทรรศการการเรียนรู้ต้นกำเนิดของโลกจากยุคน้ำแข็ง (ICE AGE) การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ สัตว์ดึกดำบรรพ์และแมมมอธ จนมาสู่ยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ กิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนชั้นนำจากในประเทศและต่างประเทศ ที่รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงในงานนี้”

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557’ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เตรียมพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาเข้าชม อาทิ นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลง การแสดงนิทรรศการความยิ่งใหญ่ของเอกภพโดยการกลับไปสู่ปฐมบทแห่งสรรพสิ่งของอวกาศอันกว้างใหญ่ จุดกำเนิดหลุมดำขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงจนเป็น BIG BANG…จุดเริ่มต้นของจักรวาล นิทรรศการยุคน้ำแข็ง ICE AGE, The Exhibition ที่ย้อนอดีตไปสู่ยุคน้ำแข็ง พบกับสัตว์ดึกดำบรรพ์และแมมมอธ ซึ่งหลังจากนั้น จะนำมาจัดแสดงต่อ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี จนถึงธันวาคมนี้ ย้อนยุคไดโนเสาร์ พบกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ความยาวกว่า 36 เมตร สูง 7 เมตร นิทรรศการพลังงานแห่งอนาคต นำเสนอวิกฤตด้านพลังงานของประเทศและโลก นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งผลึก ชมความงดงามของถ้ำแห่งผลึก และทำความรู้จักกับผลึกและความสำคัญของผลึก จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการเกษตรแห่งลุ่มน้ำล้านนา นำเสนอวิธีการจัดการน้ำในชุมชนโดยเฉพาะของล้านนา แสดงภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความน่าสนใจในงานยังมีความยิ่งใหญ่ของนิทรรศการอื่นๆ อีก อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออนาคต เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ เรื่องเกษตรกรรมแบบครอบครัว “จากสมุนไพรในบ้านสู่อาหารโลก” และกิจกรรมมากมายสำหรับเยาวชน

แมมมอธ_02

 

สามารถเข้าร่วมสนุกโดยการฝึกใช้ทักษะ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนากระบวนการคิดได้ และปีนี้ยังมีพรีเซนเตอร์ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนุ่มเก้า – จิรายุ ละอองมณี และ สาวมิ้นต์ – ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในวันแรกของการจัดงาน 12 สิงหาคม อีกด้วย

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2014 และ facebook:มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2577-9999

ป้ายดินแดง-8x20m

Facebook Comments