เข้าใจความคิด AI ช่วยวิเคราะห์ใบหน้า คาดการณ์แนวคิดทางการเมือง

AI ช่วยวิเคราะห์ใบหน้า

งานวิจัยชิ้นใหม่เผยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถวิเคราะห์ใบหน้าของมนุษย์ เพื่อคาดการณ์แนวคิดทางการเมืองของบุคคลนั้น งานวิจัยนี้ได้นำเสนอในวารสาร American Psychologist ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบ AI สามารถคาดการณ์แนวคิดทางการเมืองของแต่ละคนได้ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้ามากขึ้น หากเทียบกับการคาดการณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่น ๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมก้าวร้าว หรือผลการสัมภาษณ์งานกับประสิทธิภาพการทำงานจริง ๆ

มิคาล โคซินสกี้ (Michal Kosinski) หัวหน้าผู้วิจัยเผยกับ Fox News Digital ว่า การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 591 คน โดยในเบื้องต้นผู้เข้าร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง และนักวิจัยได้ถ่ายใบหน้าของทุกคนไว้ระหว่างตอบคำถาม จากนั้น นำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแนวคิดทางการเมืองที่มีอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระบบ AI สามารถคาดการณ์แนวคิดทางการเมืองได้ด้วยความแม่นยำระดับหนึ่ง

คำถามคือ จะนำเครื่องมือนี้ไปใช้ยังไง ละเมิดสิทธิ์เกินไปหรือเปล่า ?
นักวิจัยไม่ได้บอกนะ ว่าใช้ยังไง ตามข้อมูลคือ เป็นความก้าวหน้าของ AI ที่มากขึ้น ข้อดีคืออาจทำให้รัฐบาลเข้าใจความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น โดย AI สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เข้าใจความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ อาจใช้ในการคาดการณ์ผลเลือกตั้ง หรือสามารถวิเคราะห์แคมเปญหาเสียงเลือกตั้ง ช่วยให้นักการเมืองเข้าใจว่าแคมเปญไหนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด แต่มันก็เหมือนดาบสองคม หากรัฐบาลมีการนำไปใช้ผิด ๆ และใช้กำจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง มันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ

ที่มา
techtimes