Ninitendo ยืนยัน Nintendo Switch ย้ายข้อมูลมาเก็บใน microSD ไม่ได้

เปิดวางขายไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Nintendo Switch เครื่องเล่นเกมพกพาที่สามารถแยกส่วนประกอบออกได้ ซึ่งจากรูปแบบดังกล่าวทำให้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม Nintendo Switch ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นกัน

ภาพจากเว็บไซต์ Kotaku

ตามที่ Nintendo เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าขนาดไฟล์เกมสำหรับ Nintendo Switch ขั้นต่ำอยู่ที่ 1GB สูงสุด 32GB ใครที่ใช้งานควรใช้ microSD Card มาเป็นตัวช่วยสำหรับเก็บข้อมูล เพิ่มเติมจากหน่วยความจำภายในตัวเครื่องที่ให้มา 32GB อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้บางส่วนได้สอบถามไปยัง Nintendo เพื่อขอคำตอบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของการเล่นเกมไว้ภายในหน่วยความจำเครื่องว่าจะสามารถย้านไปยัง microSD Card ได้หรือไม่

Nintendo ได้ให้คำตอบต่อเรื่องดังกล่าวว่า “ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยความจำตัวเครื่องจะไม่สามารถย้ายไปเก็บใน microSD Card ได้ หากหน่วยความจำภายในเครื่องเต็ม ผู้ใช้จำเป็นต้องลบข้อมูลเดิมบางส่วนออกเพื่อให้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลใหม่ได้”

ภาพจากเว็บไซต์ Kotaku

นอกจากนี้เว็บไซต์ Kotaku ยังได้สอบถามไปยัง Nintendo ว่ามีวิธีการที่จะสามารถย้ายข้อมูลภายในจาก Nintendo Switch เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่ คำตอบจาก Nintendo ชัดเจนอีกเหมืนกันว่า “ในเวลานี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีการดังกล่าว”

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับ Nintendo Switch ซึ่งหากในอนาคตมีเกมที่ใช้งานร่วมกันมากขึ้น การโอนย้ายข้อมูลเกมที่บันทึกไว้ไปยังหน่วยความจำรองอย่าง microSD Card จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นการอัพเดตหรือปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับ Nintendo Switch อาจมาถึงในเร็วๆ นี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here