02_คุณจูโฮ ซาร์วีกาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ HMD Global

Facebook Comments