รู้ลึกกว่าคน GenSLM AI ในมุมการแพทย์ ถอด DNA เลียนแบบไวรัส

GenSLM

ต้องยอมรับว่า ด้วยประสิทธิภาพชิพรุ่นใหม่อย่าง Nvidia A100 Tensor Core GPU ทำให้ Nvidia กำลังเข้าไปมีบทบาทสำคัญกับในการพัฒนาระบบ AI ที่ทรงพลังอย่างมาก

ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ Argonne National Laboratory และมหาวิทยาลัยชิคาโก พัฒนา GenSLM ซึ่งเป็น AI ที่สามารถสร้างลำดับยีนเลียนแบบไวรัส SARS-CoV-2

GenSLM สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ต่างๆ ของโควิด ได้ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับจีโนมมากกว่า 110 ล้านจีโนม ทำให้สามารถจำแนกและจัดลำดับจีโนมแบบคลัสเตอร์ได้

แล้วจะยังไงต่อไป ? การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่นี้ จะสามารถทำให้มนุษย์เข้าใจลำดับทางพันธุกรรมของโรคอย่างลึกซึ้งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการชี้วัดโรคและสามารถพัฒนาการแพทย์เฉพาะบุคคลขึ้นมาได้ พูดง่าย ๆ คือ เราจะเข้าใจโรคมากขึ้น และสามารถหาวิธีรักษาได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง

ปัจจุบัน มีโมเดลภาษาที่ออกแบบมาเฉพาะกับการแพทย์บ้างแล้ว Ankh , CancerGPT และล่าสุดคือ GenSLMs ซึ่งมันแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวิจัยทางพันธุกรรมสมัยใหม่ ระบบ AI เหล่านี้เรียนรู้จากชุดข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และสร้างคำทำนาย รูปแบบ หรือผลลัพธ์ที่นักวิจัยอาจต้องใช้เวลาหลายสิบปี และแน่นอนว่า ในอนาคต มันจะคิดค้น ยารักษาโรคที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้

ที่มา
decrypt