สอนออนไลน์ เข้าใจ MidjourneyAI สร้างตัวละครได้ ใน Metaverse

เข้าใจการทำงานของ AI ตัวดัง Midjourney กับคอร์สเรียนหลักสูตรแรกของ BRANDVERSE เปิดให้คนทั่วไปได้ลงเรียน Intelligent Design on AI Course กับ T-Verse Academy

หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานในโลก Metaverse ด้วยหลักการทำงานของ MidjourneyAI และการสร้างภาพจากข้อความ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลและคีย์เวิร์ดอย่างไร ให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ 

ตัวอย่างเช่น การใช้ MidjourneyAI ช่วยในงาน concept art และ character design รวมถึงเทคนิคการแต่งภาพ เทคนิคการแก้ไขหน้าตาตัวละคร งานออกแบบสถาปัตย์ เครื่องประดับ และงานอื่นๆ ด้วย MidjourneyAI พร้อมอธิบายเรื่องลิขสิทธิ์อย่างละเอียด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพรวจนะ ทิมกาญจนะ (Sarafim) จบคอร์สจะได้รับ Certificate รับรองจาก T-Verse Academey 

ธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจใน Metaverse และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้ ใครสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom คนละ 999 บาท เริ่มเรียน 9 ตุลาคม 65 เวลา 14.00 – 16.00 . https://bit.ly/TverseAcademy_IDAC 

รู้จัก BRANDVERSE >> https://www.techhub.in.th/techhubinspire-metaverse-tverse-brandverse/

#TechhubUpdate #Midjourney #AI #Metaverse