คืนนี้มาแน่ จันทรุปราคาเงามัว ดูพร้อมกัน นาน 5 ชั่วโมง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวยาวนานถึง 5 ชั่วโมง

วันที่ 5 .. ถึงเช้ามืด 6 .. 66 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวเวลาประมาณ 22:14 – 02:31 . (ตามเวลาประเทศไทย) ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง ขณะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์จะสว่างลดลงเพียงเล็กน้อย 

ดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลาประมาณ 22:14 . ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และเข้าสู่เงามัวมากที่สุดเวลาประมาณ 00:22 . จากนั้นจะค่อย ๆ เคลื่อนออกจากเงามัว 

ปรากฏการณ์ครั้งนี้อาจจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก มองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจน เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกเพียงบางส่วนเท่านั้น

และยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างลดลงนั้นเอง แต่หากถ่ายภาพเปรียบเทียบความสว่างตอนเกิดปรากฏการณ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ถ้าพลาดปรากฏการณ์ในครั้งนี้ไปเราจะต้องรออีกหลายเดือนเลยครับ ซึ่งปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2566

ที่มา : NARIT


#
จันทรุปราคา #จันทรุปราคาเงามัว