ปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครสอบเข้าปริญญาตรี พีไอเอ็ม ประจำปีการศึกษา 2560

ปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครสอบเข้าปริญญาตรี พีไอเอ็ม ประจำปีการศึกษา 2560 Walk – in  สมัคร + สอบ +รู้ผลสอบ สมัครฟรี และ สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

pim-60

องค์กรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับสมัครสอบเข้าปริญญาตรี พีไอเอ็ม ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

เปิดสอบวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.00 น. เท่านั้น ณ ห้องรับสมัคร ชั้น L อาคาร CP ALL Academy
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน •ประกาศผลสอบ ภายในวันที่สอบ ! *เฉพาะสาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

•ประกาศผลสอบ ภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่สอบในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะอื่นๆ อีก 8 คณะ
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในการสอบ : ดินสอ 2 บีและยางลบ

การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา

รายระเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.pim.ac.th/pages/onestop2560

Facebook Comments