ปัญหาหนักใจ อยากร้องเรียนผู้ใหญ่ PSC 1111 ช่วยได้

หลาย ๆ ครั้งที่ชาวบ้านหน้าใสอย่างเรา ๆ มีปัญหาหนักใจในชุมชน ในท้องที่ หรือพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใคร หรือมีปัญหาร้องเรียนไปทางเจ้าหน้าที่ แต่เรื่องก็เงียบหาย ไม่รู้จะตามได้ที่ไหน สำหรับปัญหานี้ผมแนะนำแอพพลิเคชันตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

แอพพลิเคชันนี้เป็นหนึ่งในช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางการให้บริการประชาชน ทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบายแอพพลิเคชัน PSC 1111 โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

psc-01

1. ดาวน์โหลด PSC 1111 จาก Google Play หรือ App Store

psc-02

2. ติดตั้งแอพพลิเคชันให้เรียบร้อย

psc-03

3. เรียกใช้งานแอพพลิเคชัน PSC 1111 แตะที่เข้าสู่ระบบ

psc-04

4. เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนก่อน คลิกที่ลงทะเบียน หากใครที่ลงทะเบียนไว้ที่เว็บไซต์ www.1111.go.th แล้ว สามารถนำแอ็กเคานต์ที่มีมาใช้ได้เลย

psc-05

5. สำหรับคนที่ลงทะเบียนครั้งแรก กรอกข้อมูลให้ครบ รวมทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และอีเมล จากนั้นระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ ให้ไปคลิกยืนยันการสมัครข้อมูลที่อีเมลนั้น ๆ ภายใน 3 วัน

psc-06

6. เมื่อยืนยันอีเมลแล้ว ก็นำชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านมาล็อกอินได้เลย เมื่อเข้ามาด้านในจะเห็นข้อมูลทั่วไป หากต้องการร้องทุกข์ให้คลิกที่เครื่องหมาย ขีดสามขีด ที่มุมขวาบน

psc-07

7. ในหน้าเมนูให้เลือกเมนูที่ต้องการ ถ้าต้องการร้องทุกข์ เลือกที่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์

psc-08

8. จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนในแอพพลิเคชัน เรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

เรียบเรียงโดย ธนกิตติ์ ขยันการนาวี

Facebook Comments