นิทรรศการ “รูป เสียง สัมผัส ปลูกจิตสาธารณะ”

รูป เสียง สัมผัส ปลูกจิตสาธารณะ

นิทรรศการที่นำเสนอเทคโนโลยีของ รูป” และ เสียง” ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอด้วย รูป” (อาทิ Infographic) ตลอดจนการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีทางด้าน เสียง” พร้อมส่งต่อความรู้ดีๆ สู่สังคม ด้วยจิตสาธารณะ

 

วันที่                  1-3 สิงหาคม 2557

สถานที่ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธา

Facebook Comments