คิดยังไง หาก AI สามารถคิด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบมนุษย์

ต้องยอมรับว่าการพัฒนา AI นั้นเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว  AI ที่ฉลาดจะต้องผ่านกระบวนการสอนและการเรียนจากแหล่งข้อมูลมหาศาลเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากให้มันเป็น แต่ปัจจุบันกำลังเริ่มมีการพัฒนา AI ที่ให้สามารถคิด ทำ เข้าใจ หรือแก้ไขปัญหาได้เหมือนมนุษย์โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ก่อน

ลักษณะพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษย์คือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างอยู่เสมอ แตกต่างจาก AI จะทำเฉพาะกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และทำมันอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น แต่นักวิจัยกำลังมองหาวิธีเลียนแบบการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถเรียนรู้ จดจำ และตัดสินใจได้เหมือนที่สมองของมนุษย์ทำ

การจำลองแบบใหม่นี้ได้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับอัลกอริทึมใหม่ใน AI ด้วยการประมวลผลแบบ Neuromorphic computing ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความไม่แน่นอน ความขัดแย้ง และแง่มุมอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะ Neuromorphic Computing นั้นได้เลียนแบบโครงสร้างประสาทและการทำงานของสมองมนุษย์ส่วนหนึ่งโดยการสร้างระบบประสาทเทียมเพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เลียนแบบสัญญาณสมอง

และตอนนี้ นักวิทยาศาสต์กำลังหาวัสดุที่สามารถปรับค่าการนำไฟฟ้าได้ และมีการปรับค่าสารเคมีต่าง ๆ ภายใน ซึ่งจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดลักษณะหรือความคิดต่าง ๆ ที่ได้จากสิ่งเร้าภายนอก

ผลก็คือ มันแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นสากล เช่น ความเคยชินและอาการแพ้ ซึ่งเรามักพบในสิ่งมีชีวิตทั่วไปครับ และในอนาคต เราอาจจะพบเจอ AI ที่สามารถบอกเรา สอนเรา หรือเป็นที่ปรึกษาความรักให้เราก็เป็นได้ครับ

ที่มาข้อมูล
https://www.thebrighterside.news/post/researchers-find-human-learning-can-be-duplicated-in-solid-matter