ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ร่วมเปิดบูท งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทราบ

ในการนี้ทาง บริษัท ไรเดอร์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่หลากหลายให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุดและรวดเร็ว มีองค์กรพันธมิตรที่ดีให้การสนับสนุนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดบูธ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมกันแน่นบูธ ซึ่งงานนี้ได้จัดกิจกรรมมอบโชคให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมภายในงานติดไม้ติดมือกันถ้วนหน้า จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์