มทร.ธัญบุรี ลุยต่อรับเด็กถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าว ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังคงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน ถือเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการในเรื่องนี้ หลังจากปีการศึกษา2561 ที่ได้เริ่มโครงการครั้งแรก

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังคงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน ถือเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการในเรื่องนี้ หลังจากปีการศึกษา2561 ที่ได้เริ่มโครงการครั้งแรก ซึ่งได้ผลตอบรับออกมาดีมาก นักศึกษาที่กลับเข้าเรียนใหม่นี้ ต้องยอมรับว่าบางส่วนในช่วงที่ผ่านมาเป็นนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานจึงต้องเลิกเรียนกลางคัน ทุกคนเมื่อกลับเข้ามาเรียนจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้เชื่อว่า จะมีนักศึกษาสนใจกลับเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเห็นตัวอย่างจากปีที่แล้วว่า มทร.ธัญบุรี สามารถทำเรื่องนี้ได้จริง อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับนักศึกษาปี 1 ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยขณะนี้ และมีผลการเรียนที่ไม่น่าพอใจ หรืออาจเข้าข่ายที่จะต้องถูกรีไทร์นั้น มหาวิทยาลัยมีแนวทางการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ โดยจะเปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอน หรือย้ายสาขา ไปเรียนยังสาขาอื่นที่ชอบ หรือที่ถนัดได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาอีกทางหนึ่ง “การเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้ามาเรียนใหม่นี้ มหาวิทยาลัยต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ไม่อยากให้สังคมมองว่านักศึกษาที่ถูกรีไทร์เป็นเด็กเกเร สอบตกจนต้องถูกคัดออก แต่นักศึกษาในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่ได้งานทำระหว่างเรียน มีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางบ้าน จึงต้องเลิกเรียนกลางคัน และการคัดเลือกนักศึกษากลับเข้ามาเรียนใหม่มหาวิทยาลัยจะใช้กฎระเบียบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเป็นไปตามระเบียบของ มทร.ธัญบุรี โดยจะดูผลการเรียน พฤติกรรมในอดีตและอื่น ๆ เข้ามาพิจารณาประกอบการรับเข้าเรียนใหม่อีกครั้ง” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

Facebook Comments