มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดประเพณีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 5000 คน

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดงานตักบาตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่ บริเวณหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนำคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ กว่า 5,000 คนได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 69 รูป จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรม นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันเก็บงานซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นชม สำหรับอาหารตักบาตรในครั้งนี้นำไปถวายที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จากการสอบถาม นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมตักบาตรนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทาง ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่เราชาวราชมงคลธัญบุรี จะมาร่วมกันสืบสาน และต่อยอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังค่านิยม วิถีชีวิตของไทยถือเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ด้าน นาย ชญาญ์วินาน รัชตจุฑา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวว่า ตนเองนั้นได้เข้าร่วมงานตักบาตรนักศึกษาใหม่ ปีนี้ เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งทุกครั้งที่มาร่วมงานตักบาตรรู้สึกปลื้มปีติใจ และตนเองคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างในการต้อนรับน้องใหม่เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป.

Facebook Comments