ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี” ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8 ล้าน

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิ, บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI พร้อมด้วย ทีมงานจิตอาสา ร่วมมอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ด้วยทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” 

pr_sagi-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3_5300_final-01

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี: นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (แถวสอง-กลาง) พร้อมด้วย ทีมงานจิตอาสา ร่วมมอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ด้วยทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” โดยมี นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี (แถวหน้า-ทีเจ็ดจากซ้าย) ร่วมด้วย พยาบาลวิชาชีพ น.ส. อุบล ยี่เฮง หัวหน้าพยาบาลกู้ชีพ (แถวหน้า-ที่หกจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถึ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 65 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคล และกับธุรกิจทั่วไป โดยในปีนี้ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดกว่าร้อยละ 700 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม

Facebook Comments