แปลเสียงเห่า นักวิจัยใช้ AI เข้าใจน้องหมา ให้ผลลัพธ์แม่นยำกว่า 70%

แปลเสียงเห่า

ถ้าน้องบอกว่าเจ็บได้ เราคงไม่ทำร้ายน้องใช่ไหม…

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน กำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำความเข้าใจแบะ แปลเสียงเห่า ของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอยากเล่น ความเจ็บ หรือความโกรธ

โดยพวกเขาได้นำแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากเสียงพูดของมนุษย์มาปรับใช้กับเสียงเห่า เพื่อที่จะทำให้เข้าใจเสียงของสัตว์ครับ

โดยระบบ จะแยกแยะความแตกต่างในน้ำเสียง ระดับเสียง และสำเนียง ซึ่งจะช่วยให้ซอฟต์แวร์รู้จำเสียง และแปลเป็นความต้องการต่าง ๆ ออกมา แต่เรื่องนี้นั้นไม่ง่ายเหมือนแยกแยะเสียงของมนุษย์ เพราะการบันทึกเสียงของสัตว์นั้นทำได้ยากกว่าในทางปฏิบัติ

ทีมนักวิจัย จำเป็นต้องรวบรวมเสียงเห่า เสียงคำราม และเสียงครางของสุนัข 74 ตัวที่มีสายพันธุ์ อายุ และเพศต่างกัน ในบริบทต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นงานที่หินพอตัว และต้องมีคนที่เชี่ยวชาญพอที่จะบอกว่าได้ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของสุนัขนั้น สื่อถึงความหมายใด ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

แต่หลังจากได้ข้อมูลมา นักวิจัยได้ป้อนข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่แบบจำลองแมชชีนเลิร์นนิง ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์การสื่อสารของมนุษย์ และพวกเขาพบว่า มันสามารถใช้วิเคราะห์การสื่อสารของสุนัขได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว นักวิจัยพบว่าโมเดลของพวกเขามีความแม่นยำ 70% ในการทดสอบต่างๆ

ผลลัพธ์นี้ ชี้ให้เห็นว่า เสียงและรูปแบบที่ได้จากคำพูดของมนุษย์สามารถใช้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจรูปแบบของเสียงอื่น ๆได้ เช่น เสียงของสัตว์ ซึ่งในอนาคต เราอาจแปลเสียงของสัตว์อื่น ๆ ได้ด้วย

การวิจัยนี้ ถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติร่วมเรื่องภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ ทรัพยากรภาษา เพื่อที่ในอนาคต มันจะมีผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ มากขึ้น ซึ่งถ้าเราเข้าใจภาษาของน้องมากขึ้น มันก็ลดโอกาสที่เราจะทำร้ายสัตว์ลง ใช่ไหม…

ที่มา
bbc