ซุปเปอร์กรีน ไฟฟ้าจากสาหร่าย ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ไฟฟ้าจากสาหร่าย

การแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์มาหลายทศวรรษแล้ว บางกลุ่มก็มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานฟิวชั่น ในขณะที่บางกลุ่มหันไปหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นกลางทางคาร์บอนมากกว่า ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแหล่งพลังงานสุดล้ำที่ไม่เพียงแต่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังสามารถดูดซับก๊าซนี้ออกจากชั้นบรรยากาศอีกด้วย

งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Energies ที่เผยว่า นักวิจัยสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนจากสาหร่าย โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตามธรรมชาติของพืช ที่สามารถสกัดพลังงานจากสาหร่ายได้โดยแขวนลอยสาหร่ายในสารละลายภายในขั้วแอโนดและขั้วแคโทด ซึ่งคั่นด้วยแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง

กระบวนการทั้งหมดทำงานโดยการดักจับอิเล็กตรอนที่สาหร่ายสร้างขึ้นระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสง และนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ที่น่าทึ่งคือ พลังงานที่ได้นี้ไม่เพียงแต่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังดูดซับก๊าซนี้ออกจากชั้นบรรยากาศอีกด้วย

แม้ในขณะนี้ นักวิจัยยังคงสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้เพียง 1.0 โวลต์จากเซลล์พลังงานขนาดเล็กนี้ แต่พวกเขาเชื่อว่า ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราอาจสามารถขยายกำลังผลิตจนสามารถใช้พลังงานจากสาหร่ายนี้เพื่อขับเคลื่อนเมืองทั้งเมืองได้

ข้อดีอีกประการของพลังงานจากสาหร่ายคือ ไม่ก่อให้เกิดก๊าซอันตรายหรือไมโครไฟเบอร์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการกำจัดของเสีย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันครับ หวังว่าจะได้ใช้งานไว ๆ นะ

ที่มา
https://bgr.com/science/scientists-found-a-power-source-with-negative-carbon-emissions/

https://www.mdpi.com/1996-1073/17/7/1749