ทนทานของจริง แผงโซลาร์เซลล์เก่า 31 ปี ยังผลิตไฟฟ้าได้ถึง 79%

[ช่วยยืนยัน] ถือเป็นการยืนยันเลยว่า แผงโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้นานกว่า 25 ปี และแม้จะผ่านไปถึง 30 ปี ก็ยังไม่เสื่อมสภาพง่าย ๆ เหมือนอย่างกรณีของแผงโซลาร์เซลล์จากปี 1992 แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส พบยังผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมได้ถึง 79.5%

ตามปกติแล้ว ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ จะเครมประสิทธิภาพการทำงานดั้งเดิมที่ 80% ในเวลาสูงสุด 25 ปี และอายุการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์โดยประมาณก็ 20 ถึง 40 ปี ทว่าหากรักษาการใช้งานดี ๆ ก็อาจคงสภาพได้เกือบ 80% แม้จะผ่านมากว่า 30 ปีแล้วอย่าง Phébus 1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเพียง 1 กิโลวัตต์ จากสมาคมพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แสวงหากำไร Hespul ในประเทศฝรั่งเศส

สำหรับตัวแผงโซลาร์เซลล์ Phébus 1 นี้ เผยติดตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 แล้ว ทว่าผลการเช็คสภาพเมื่อปีที่แล้ว พบยังคงตัวแผงยังจ่ายไฟได้เฉลี่ยร้อยละ 79.5% แม้จะมีอายุการใช้งานถึง 31 ปีแล้วก็ตาม ทั้งยังมีสภาพลดลงเฉลี่ยเพียง 0.66% ต่อปีเท่านั้น

นอกจากทางฝรั่งเศสแล้ว ก็ยังมีรายงานวิจัยในอเมริกาและแถยยุโรปเพิ่มเติมด้วยว่า การเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 0.36 ถึง 0.75% ต่อปี นับเป็นการพิสูจน์ได้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ สามารถใช้งานได้ยาว ๆ กว่า 2 – 3 ทศวรรษ โดยที่ยังคงประสิทธิภาพได้ดีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อาจขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ว่าจะมีการหมั่นดูแลตัวแผงได้ดีแค่ไหนด้วย

ที่มา : Techspot

ภาพจาก : Reneweconomy