ซีเกท เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีการเงิน 2014

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “ซีเกท”)  รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีการเงิน 2014 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557   ในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทรายงานยอดรายรับ 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น 28.2% กำไรสุทธิ  395 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี 1.17 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี  ซึ่งไม่รวมผลกระทบของบางรายการ   ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น 28.5%  กำไรสุทธิ จำนวน 453 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.34 เหรียญสหรัฐ

seagate-2

ในช่วงไตรมาสที่สามของปีการเงิน 2014 ซีเกททำเงินประมาณ 443 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงาน ใช้เงินจำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจ่ายเงินปันผล และใช้เงินประมาณ 184 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 3.5 ล้านหุ้นคืน โดยมีการออกหุ้นสามัญ จำนวน 326 ล้านหุ้นที่ยังอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นในช่วงสิ้นสุดไตรมาส บริษัทมีเงินสด สินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีภาระผูกพัน และการลงทุนระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส

“ผลประกอบการที่ดีของซีเกทในไตรมาสที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate’s chairman and chief executive officer) กล่าว “เรากำลังวางตำแหน่งของบริษัทเพื่อเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและลงทุนในผลิตภัณฑ์อันหลากหลายในระดับชั้นนำของตลาดเพื่อทำให้เราเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพสูงและพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก นอกจากนี้ เรายังคงเน้นหนักในการมีวินัยในการดำเนินงานผ่านทางการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์และ การบริหารงานด้านอุปทานอย่างรอบคอบ”

Facebook Comments