ซีเกท เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีการเงิน 2014 และผลประกอบการรวมของปีการเงิน 2014

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “ซีเกท”)  รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4 และผลประกอบการรวมทั้งปีการเงิน 2014 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557   ในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทรายงานยอดรายรับ 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น 28% กำไรสุทธิ  320 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี 0.95 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี  ซึ่งไม่รวมผลกระทบของบางรายการ  ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น 28.5%  กำไรสุทธิ 370 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.10 เหรียญสหรัฐ

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีการเงิน 2014 ซีเกทมีกระแสเงินสดประมาณ 577 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงาน และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืนด้วยเงินจำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับผลประกอบการรวมทั้งปีการเงิน 2014 บริษัทรายงานยอดรายรับ 13,700 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น 28% กำไรสุทธิ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี 4.52 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น 28.5% กำไรสุทธิ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.04 เหรียญสหรัฐ

ในปีการเงิน 2014 บริษัทใช้เงิน 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืน นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จในการใช้เงิน 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในตราสารหนี้ในปีการเงิน 2014 โดยขยายระยะเวลาการถึงกำหนดใช้หนี้คืนโดยเฉลี่ยนานถึงประมาณ 7 ปี และลดดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยเฉลี่ยได้ถึง 5% ทำให้มีเงินสด สินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีภาระผูกพันและเงินลงทุนระยะสั้น รวมกันทั้งสิ้น ประมาณ 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งมีการออกหุ้นสามัญใหม่และหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น รวม 327 ล้านหุ้น ณ ช่วงสิ้นสุดปีการเงินดังกล่าว

seagate-ceo

นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท

 

นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate’s chairman and chief executive officer) กล่าวว่า “ตลอดปีการเงิน 2014 ซีเกทมีผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีการจ่ายคืนผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น เราทำการลงทุนที่สำคัญเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีคัดสรรแล้ว ทำให้เรายังคงสร้างสรรค์โซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีความจุและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นในอนาคตผ่านทางระบบและโซลูชั่นคลาวด์ใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีแฟลชเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมเข้าด้วยกัน”

“การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้อุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมเกิดการสะดุด แต่ก็ยังคงสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับซีเกท ในการวางแผนงานสำหรับปีการเงินหน้า เรายังคงมุ่งเน้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าของเรา เช่นเดียวกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น”

ท่านสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน ได้ทางเว็บไซต์ www.seagate.com/investors

 

Facebook Comments