ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 100 ตัวแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซีเกท ประเทศไทย มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 100 ตัวเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในโครงการ “Unify Storage” แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง,ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 100 ตัวเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในโครงการ “Unify Storage” แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร (กลาง, ขวา) พร้อมด้วย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่โรงงานซีเกทโคราช

Facebook Comments