ซีเกทต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

ซีเกทต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

seagate

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวแรก กลางขวา) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 25 คน จากวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ดร. นัทธพงศ์ จีงธีรพานิช  รองคณบดี (แถวแรก กลางซ้าย) ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ   เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Facebook Comments