รายละเอียดงานสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการเบื้องต้น การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม  โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาได้ตามหัวข้อด้านล่าง

1.พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ-พ.ศ.-๒๕๖๒

2.สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ-พ.ศ.-๒๕๖๒

แบบประเมินผลการเข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  (คลิ๊กที่รูปภาพ)