ไปชมกัน โครงการ Smart Learning & Smart Classroom การเรียนในมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันสอนภาษา Enconcept E-Academy

ใกล้เข้ามาแล้ว เวลาที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งทำให้ทุกๆ ภาคส่วนในประเทศเริ่มมีการปรับตัวกันมากขึ้นไปอีก โดยในส่วนของการศึกษาก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องเตรียมตัวอย่างมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่จึงทำการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล หรือ Digital University โดยเริ่มต้นที่การเปิดตัวโครงการ Smart Learning, Smart Classroom ขึ้น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสอนภาษา Enconcept E-Academy มาช่วยพัฒนาสื่อและเนื้อหาที่ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพ และจะได้มีความพร้อม ความมั่นใจในภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้นนั้นเอง

สำหรับโครงการ Smart Classroom ที่ได้ไปเยี่ยมชมนี้ จะได้เห็นการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเรียนจากกระดาน หนังสือ และ เอกสาร เช่นที่คุ้นเคยกัน โดยอ้างอิงหลักการออกแบบจากองค์ประกอบ 4 อย่างคือ

– สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่เหมาะสม เช่นการจัดห้องเรียนให้น่าเรียน ด้วย แสง สี บรรยากาศภายในห้อง

– การเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ด้วยการนำอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำกิจกรรมการเรียน

– วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนคอยสนับสนุน

– การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น จากอุปกรณ์ กิจกรรมต่างๆในการเรียน

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พาเราไปเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom และได้เห็นการออกแบบบรรยากาศห้อง รวมไปถึงการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในห้องเรียนอย่างหลากหลาย เช่น

IMG_9572

– Wireless Access Point

อุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในห้องนี้เข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งเชื่อมให้อุปกรณ์ต่างๆเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย

– Interactive Whiteboard

กระดานดำ หรือ ไวท์บอร์ดสมัยก่อน จะถูกเปลี่ยนเป็น Interactive Whiteboard กระดานอัจฉริยะที่ถูกนำไปใช้ในสถานศึกษาหลายๆที่แล้ว โดยมันเป็นกระดานที่มาพร้อมกับปากกาพิเศษที่เชื่อมเข้าด้วยกัน เมื่อฉายภาพในคอมพิวเตอร์ผ่านโปรเจคเตอร์ลงบนกระดานแล้ว สามารถใช้ปากกาเขียนลงบนกระดานได้เช่นเดียวกับปากกาปกติ แต่จะเกิดการแสดงผลผ่านหน้าจอทันที และยังใช้จิ้มสัมผัสกระดาน ทำหน้าที่เป็นเม้าส์คลิ้กควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ช่วยทำให้สื่อการสอนในคอมพิวเตอร์สามารถนำมาแสดงบนกระดานได้พร้อมทั้งสลับกับการเขียนได้โดยง่าย

IMG_9537

– Clicker

ในอดีตการยกมือตอบคำถาม คงเป็นวิธีการพื้นฐาน อุปกรณ์ดังกล่าว จะช่วยในการตอบคำถามของผู้เรียนได้ดีขึ้น เมื่อมีคำถามที่ให้ผู้เรียนเลือก สามารถใช้อุปกรณ์ Clicker ดังกล่าว ให้ผู้เรียนเลือกตอบคำถามตามตัวเลือกที่ขึ้นมาได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอน ตรวจสอบผู้ตอบได้ รวมทั้งรวบรวมสถิติการตอบแสดงออกมาได้ทันที

IMG_9574

– Fixed-Dome Camera

กล้องที่ติดในห้อง เพื่อช่วยบันทึกการสอนภายในห้อง ที่นอกจากจะทำให้ถ่ายทอดสดไปยังที่ต่างๆได้แล้ว ก็สามารถบันทึกการสอนเก็บไว้ใน Server ได้อีกด้วย

-Wireless Projector and Presentation

จากเดิมการส่งสัญญาณไปออกยัง Projector ก็หนีไม่พ้นการนำอุปกรณ์ไปเสียบสายเชื่อมต่อกับ Projector ซึ่งหากจะสลับไปมาระหว่างเครื่องต่างๆภายในห้อง จะทำให้ยุ่งยากและไม่สะดวก ห้องเรียนนี้ก็ได้เตรียมระบบให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถฉายขึ้นจอภาพได้อย่างไร้สาย โดยจะมีโปรแกรมที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต สมาร์ทโฟนต่างๆ ในห้อง ที่สามารถจัดการการสลับการแสดงผลได้โดยง่าย ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำภาพไปแสดงบนโปรเจกเตอร์ได้สะดวกขึ้น

IMG_9575

– Virtualizer

เคยทันยุคปิ้งแผ่นใสกันหรือไม่??? จากอดีตที่ต้องมีการเขียนบนแผ่นใสแล้วฉายขึ้นกระดาน ตอนนี้ก็มีการนำเครื่องฉายภาพสมัยใหม่ ที่มีกล้องที่มีความละเอียดสูงพร้อมความสามารถในการซูม และการปรับภาพ เพื่อช่วยให้ การนำเสนอจากหนังสือหรือแผ่นกระดาษ ทำได้ง่ายและเห็นชัดขึ้นนั่นเอง ซึ่งเชื่อว่าตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ก็มีใช้อย่างแพร่หลายแล้ว

IMG_9579

– LED TV Touchscreen

จอทีวีสมัยก่อนก็คงแค่แสดงภาพได้อย่างเดียว จึงได้มีการใช้จอแบบสัมผัส ที่ทำให้สามารถกด จิ้มจอ เพื่อควบคุม ปฏิสัมพันธ์กับภาพบนจอได้โดยง่าย

IMG_9551

– Sound System and Control Box

ระบบเสียงในห้องที่ จะสามารถเชื่อมกับกล่องอัจฉริยะ ที่ควบคุมระบบภายในห้อง ทั้งการปรับระดับเสียง การแสดงผลบนหน้าจอ การบันทึกการเรียน การสอนได้ เพื่อทำให้ง่าย และสะดวกแก่ผู้ใช้งานขึ้น

IMG_9577

Tempurature and Ligthning control

ระะบบควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง ให้ห้องเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้ทำได้ดีขึ้น

ซึ่งจากทั้งหมดนี้ ก็สามารถทำให้ห้องเรียน Smart Classroom นำร่องในการสร้างสรรค์การสอนในแบบใหม่ๆได้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างสูงสุด ผู้เรียนจะอยากเรียน สนุกกับการเรียนยิ่งขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีเข้าถึงการเรียนรู้ ทั้งสื่อการสอน วิดีโอการสอนได้จากทุกที่ เป็นต้น และยังมีระบบออนไลน์ที่ทำให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียน เช่นวิดีโอการเรียนที่บันทึกไว้ สื่อการสอนภายในห้อง ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้บริการไว้บนเว็บไซต์ด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง ทางด้านเนื้อหาการและหลักสูตรก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยการที่ สถาบันสอนภาษา Enconcept ได้เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในวิชาชีพ จึงได้มีการเปิดโครงการ CMU S.E.L.F. by Enconcept E-Academy ขึ้นมา โดยเป็นการร่วมมือพัฒนาในการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยได้ทำการเริ่มโครงการที่คณะแพทยศาสตร์ ก่อนจะขยายไปยังส่วนอื่นๆต่อไป

IMG_9469

โดยภายในห้องจะมีส่วนการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะมีบัญชีผู้ใช้ สำหรับเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ภายในห้อง ผ่านสื่อวิดีโอหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน Enconcept รวมทั้งยังมีโค้ชที่เชี่ยวชาญในด้านภาษา คอยให้คำแนะนำในการเรียน รวมถึงเป็นผู้ทดสอบการเรียนอีกด้วย ทำให้ผู้ที่มาเรียนได้รับทั้งการเรียนรู้ ฝึกฝน และทดสอบได้อย่างครบครัน

IMG_9445

IMG_9447

โดยการเรียนจะมีแผนการเรียนพร้อมแสดงคะแนนที่ได้ในการเรียน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนและประเมินผล และมีโค้ชคอยติดตามระดับความก้าวหน้าของการเรียน จนเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการทดสอบการเรียนในตอนท้าย จากนั้นเมื่อจบโครงการก็จะได้เกียรติบัตรไปด้วยนั่นเอง

IMG_9463

นอกจากสื่อวิดีโอแล้ว ในห้องเรียนนี้ก็มีอุปกรณ์แท็บเล็ตให้บริการ ซึ่งภายในบรรจุแอพพลิเคชันจากสถาบัน Enconcept ที่ช่วยเสริมความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ ผ่านวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกม เพลง คลังคำศัพท์ต่างๆ ภายในแอพพลิเคชันที่เตรียมไว้ให้นักเรียนในโครงการ รวมทั้งสามารถติดตั้ง ใช้งานบนเครื่องตัวเองได้อีก เช่น

– Myflashcard แอพพลิเคชันที่รวบรวมคำศํพท์ เพื่อช่วยในการจำคำศัพท์ได้ดีและเป็นระบบขึ้น พร้อมฟังก์ชันพิเศษ เทียบการออกเสียงของตัวเองกับเสียงของเจ้าของภาษาได้ในตัว

– MyMemolody แอพพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง

– MyBooking จองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องเรียนผ่านแอพพลิเคชัน

– MyVideo รับชมการสอนในรูปแบบวิดีโอได้จากแอพพลิเคชัน

– MyTest ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ผ่านแอพพลิเคชัน

– MyCoach ถาม ตอบ กับกูรูด้านภาษาอังกฤษได้ ผ่านแอพพลิเคชันนี้ ทุกที่ ทุกเวลา

ซึ่งนักเรียนในโครงการจะได้ใช้แอพพลิเคชันเหล่านี้เสริมจากการเรียนแบบปกตินั่นเอง เป็นการเสริมความรู้นอกห้องเรียนได้อย่างดี และสำหรับบุคคลทั่วไป ก็มีแอพพลิเคชันอื่นๆ ได้ลองใช้ได้ เช่นกันอย่าง

– Xeroine แป้นพิมพ์ไทย-อังกฤษ อัจฉริยะ ซึ่งมีให้ดาว์นโหลดผ่านทาง Android Play Store

– @Dict พจนานุกรมไทย-อังกฤษ พร้อมฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกมากมาย สามารถดาว์นโหลดได้จากทาง Play Store สำหรับเครื่อง Android  และ App Store ของทาง Apple

IMG_9448

Smart Learning และ Smart Classroom นี้ จะเป็นมิติใหม่ของการเรียนของนักเรียน และนักศึกษาไทยในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งจากการที่พัฒนารูปแบบการเรียนให้ทันสมัย เข้ากับยุคมากขึ้น จะส่งผลดีกับทุกฝ่ายทั้งส่วนการศึกษาไทยและภาคส่วนอื่นๆ และหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะพัฒนาและขยับขยายให้แพร่หลายต่อๆไป

Facebook Comments