ก้าวแรกสู่อาณานิคม วางแผนสร้างระบบทางรถไฟ หนุนภารกิจบนดวงจันทร์

[ลอจิสติกส์นอกโลก] แผนการอยู่อาศัยนอกโลก ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของมนุษย์ DARPA มอบหมาย Northrop Grumman วางแผนการสร้างระบบรถไฟบนดวงจันทร์ ช่วยขนส่งทั้งมนุษย์ เสบียง และทรัพยากรอื่น ๆ บนพื้นที่ดวงจันทร์

นอกจากการอยู่อาศัยนอกโลกแล้ว ก็ยังมีอีกแผนการสำคัญอย่าง ‘Space Economy’ หรือเศรษฐกิจอวกาศ โดยล่าสุดทาง DARPA หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้มอบหมายให้ Northrop Grumman บริษัทผู้ผลิตอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหาร จัดทำแผนสำหรับเครือข่ายทางรถไฟบนดวงจันทร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ ที่เหมาะสมสำหรับทั้งสหรัฐฯ และประเทศที่สนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตัวรถไฟจะถูกใช้ขนส่งทั้งมนุษย์ เสบียง และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอาศัยบนดวงจันทร์ ซึ่งทาง Northrop Grumman จะมองหาความเป็นไปได้ในการออกแบบเทคโนโลยีรถไฟบนดวงจันทร์ มองหาทรัพยากรและต้นทุนที่จำเป็นในการสร้าง ซึ่งจุดน่าสนใจคือ การสร้างเกือบทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยหุ่นยนต์ ตลอดจนการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมในท้ายที่สุด

ทั้งนี้การสร้างรถไฟบนดวงจันทร์นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LunA-10 จากทาง DARPA ส่วน Northrop Grumman ก็เป็นหนึ่งใน 14 บริษัทได้รับมอบหมายโครงการนี้เอง อนึ่งทาง DARPA ยังไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนใด ๆ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ อีกทั้งโครงการอาร์เทมิส Artemis ของ NASA ยังไม่ประสบความสำเร็จดี ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่า อนาคตของมนุษย์ จะสามารถอาศัยนอกโลกได้จริง ๆ ไหม และสำเร็จตอนไหน

ที่มา : Techspot