เร่ง Firefox ให้เร็วสุดๆ …เพี้ยง !!!!

Browser Firefox ที่เราได้ใช้กันอยู่นี้เราสามารถปรับค่าต่างได้อย่างง่ายดายทั้งในรูปแบบ หน้าตาของ โปรแกรม การตั้งค่าความปลอดภัย ตลอดจนไปถึงเรื่องการปรับแต่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้อีกด้วย ส่วนอันตรายที่เกิดขึ้นตามมานั้นบอกเลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนถ้าเราทำตรงตามวิธีการทุกอย่าง

1.เปิด Firefox ขึ้นมาที่ address ให้เราพิมพ์คำว่า about:config แล้วกด Enter ลงไปมันจะไปโผล่ ที่หน้าต่างการปรับแต่งความเร็ว Firefox

2.หารายชื่อต่อไปนี้แล้วทำการปรับแต่ง
network.http.max-connections = 54
network.http.max-connections-per-server= 20
network.http.max-persistent-connections-per-proxy = 10
network.http.max-persistent-connections-per-server= 10
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.maxrequests = 200
network.http.request.max-start-delay = 0
network.http.proxy.version = 1.0

3. สุดท้ายคลิกขวาตรงที่ว่างแล้วเลือก New > Lnteger ใส่อันนี้เข้าไป nglayout.initialpaint.delay แล้วมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาค่า 0 จากนั้นให้ปิด Web browser แล้วเปิดมาใหม่รับประกันเร็วกว่าเก่าแน่นอน

 

Facebook Comments