การีนา’ ผนึกแอปพลิเคชันการศึกษา ‘StartDee’ ในโครงการ ‘Garena Scholarship’ สนับสนุนการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชนจาก 18 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

การีนา (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นนำ จับมือแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ‘StartDee’ มอบโอกาสทางการศึกษาและเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในช่วงรอยต่อการเปิดเทอมใหม่ ผ่าน โครงการ Garena Scholarship ซึ่งในโอกาสนี้จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน 1,000 คน จากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและเรียนดีจาก 25 โรงเรียนใน 18 จังหวัดทั่วประเทศไทย สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาหลักตั้งแต่ระดับ ป.1 – ม.6 บน StartDee ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลานาน 2 เดือน เริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นายกฤตย์ พัฒนเตชะ Head of Garena (Thailand) Co., Ltd. กล่าวถึงที่มาของการให้ทุนการศึกษาผ่านการร่วมมือกับ StartDee ว่า “การีนา (ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป และส่งผลให้การเรียนการสอนในเทอมปัจจุบันต้องถูกเร่งให้เร็วขึ้น มีความตึงเครียดมากขึ้น อีกทั้งยังต้องควบคุมให้เป็นไปในแนวทางที่สอดรับกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาระยะห่างทางสังคม”

“เรามองว่ากลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบางที่สุดยังคงเป็นกลุ่มเยาวชนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งเด็กๆ บางส่วนยังติดภาระหน้าที่ และไม่มีเวลาในการเล่าเรียนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่านักเรียนจำนวน 79% จากครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่สุด 20% ของประเทศไทย นั้นมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น เราจึงร่วมมือกับ StartDee เพื่อนำแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เข้ามาเติมเต็มช่องว่างให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว เนื่องด้วย Startdee เป็นแอปพลิเคชันที่มีบทเรียนครบ 7 วิชาหลัก ผ่านการสอนรูปแบบวิดีโอ พร้อมแบบฝึกหัดกว่า 2,000 ข้อ สามารถเรียนทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้ จึงสามารถตอบโจทย์การจัดสรรเวลาของเด็กๆ พร้อมส่งเสริมให้การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของภาคเรียนใหม่ที่ยังต้องมีการปรับตัวอีกมาก”  นายกฤตย์ กล่าวเสริม

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ยังได้เผยว่า “StartDee มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ การีนา (ประเทศไทย) ในระยะยาว ไม่เพียงแค่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม StartDee ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการมอบทุนการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีการหารือถึงโอกาสในการรวมถึงการจัดทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อมอบความรู้และทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนบนแพลตฟอร์มของเราด้วย”

ทุนการศึกษาเพื่อสิทธิ์การเข้าใช้แพลตฟอร์ม StartDee จะถูกกระจายไปยังโรงเรียนที่มีสัดส่วนนักเรียนที่มีฐานะยากจนและยากจนพิเศษรวมมากกว่า 10% ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวที่มีผลการเรียนหรือส่วนร่วมในการเรียนการสอนดีตามเกณฑ์ที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามความเหมาะสม โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9, โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา, โรงเรียนหนองบัว, โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด, โรงเรียนลำปลายมาศ, โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, โรงเรียนวาปีปทุม, โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์, โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม, โรงเรียนโนนสูงศรีธานี, โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์, โรงเรียนพังโคนวิทยาคม, โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์, โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม, โรงเรียนอุตรดิตถ์, โรงเรียนวิทยานุกูลนารี, โรงเรียนชุมแพศึกษา, โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์, โรงเรียนจักราชวิทยา, โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ครอบคลุม 18 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Facebook Comments