คสช. เตรียมสอบย้อนหลัง โครงการ Tablet เพื่อการศึกษา

คสช.ตรวจเช็คงบฯ จัดซื้อแท็บเล็ตแจกเด็กย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน เล็งเจาะลึกทีโออาร์สมัยไอซีที ย้ำตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส


tablet-education

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลตรีรณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐฯ ได้เดินทางมาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ ศธ. โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดซื้อแท็บเล็ต ตามโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อแท็บเล็ตในภาพรวมย้อนหลังไปตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นการจัดซื้อครั้งแรกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) นอกจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ออย่างละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

“การที่คณะอนุกรรมการฯ ลงมาตรวจสอบโครงการจัดซื้อแท็บเล็ต เพราะต้องการให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงไปตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ทั้งร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์ เพื่อดูว่าที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามทีโออาร์ และมีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือไม่” ปลัด ศธ. กล่าว

 

 

จาก เดลินิวส์

Facebook Comments