Home Tags จากเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีชมพู ร่วงทับสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหัก บริเวณถนนติวานนท์ MEA เร่งดำเนินการแก้ไขสามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติ

Tag: จากเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีชมพู ร่วงทับสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหัก บริเวณถนนติวานนท์ MEA เร่งดำเนินการแก้ไขสามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติ

Hot Issue