ไทยเบฟ คว้าสุดยอดรางวัลระดับโลก MARSHALL GOLDSMITH OUTSTANDING COACHING LEADER AWARD ครั้งแรกให้ประเทศไทย ตอกย้ำองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรที่ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth)” ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และความยั่งยืนเป็นสำคัญ ล่าสุด ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร รับรางวัลระดับนานาชาติ MARSHALL GOLDSMITH OUTSTANDING COACHING LEADER AWARD เป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย

โดยมีการมอบรางวัลที่นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม พร้อมเผยว่า “MARSHALL GOLDSMITH COACHING CULTURE EXCELLENCE AWARD เป็นรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีการแข่งขันจากบริษัทชั้นนำจากหลายภูมิภาค มองหาองค์กรที่มีการพัฒนาคนที่มีความเป็นเลิศโดยการ Mentoring และ Coaching ซึ่งจากการประกวดแข่งขัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล OUTSTANDING COACHING LEADER AWARD ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้รับจาก ด.ร. มาร์แชลล์ โกลด์สมิธ (Dr.Marshall Goldsmith) ซึ่งเป็นกูรูด้าน Leadership และผู้เชี่ยวชาญด้าน Coaching เบอร์หนึ่งของโลก เป็นคนมอบให้ด้วยตนเอง ที่นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม ถือว่า เป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของคน เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศไทย และ ASEAN

สำหรับไทยเบฟ มีการเตรียมความพร้อมในการ Coaching และ Mentoring ให้กับผู้บริหารเป็นวงกว้างด้วยการจัดอบรม และพัฒนาให้กับผู้บริหารมากอย่างต่อเนื่องกว่า 1000 คนและยังมุ่งมั่นในการนำการ Mentoring การ Coaching  และการสื่อสารแบบรายบุคคล มาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการทำงานเพื่อพัฒนาความผูกพันของพนักงาน พร้อมมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องตามเป้าหมายPASSION 2025 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติ มีการเปิดกว้างโอกาสในระดับอาเซียน ส่วนแผนระยะยาวไทยเบฟมีเป้าที่จะพัฒนาระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้ไปถึง 90% ในปี 2030 ซึ่งในปัจจุบันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 83 % จากการจัดทำแบบสำรวจพนักงาน Employee Engagement Survey ปี 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะการใส่ใจคนรุ่นใหม่ให้สามารถขยายศักยภาพและประสบความสำเร็จ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจการเติบโต ผูกพัน ของพนักงาน จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ ระดับนานาชาติ ที่นำความภาคภูมิใจมายังคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มไทยเบฟ ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นพลังใจที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน”