The Drinkable Book…หนังสือดื่มได้

ในยุคที่อุตสาหกรรมเฟื่องฟู และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่มีแต่เสื่อมถอยและตกต่ำลง เห็นจะหนีไม่พ้น คุณภาพชีวิต ทรัพยากรที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความกังวลว่ากำลังจะหายากในอนาคตคือ แหล่งน้ำสะอาด น้ำที่มีไว้ดื่มกิน จากเรื่องนี้เองที่ทำให้กลุ่มนักออกแบบ นักเคมี และนักประดิษฐ์ กลุ่มหนึ่ง เกิดไอเดียคิดค้น The Drinkable Book หรือหนังสือดื่มได้ขึ้นมา

หน้าตาหนังสือที่ว่านี้จะเป็นยังไง และมีขั้นตอนใช้งานแบบไหน ทางเราก็มีภาพตัวอย่างมาให้ชมกัน

001
หน้าตาหน้าปกของหนังสือ “ดื่มได้”

002
ขั้นแรก ทำการดึงกระดาษส่วนหนึ่งออกมาจากหนังสือ (กระดาษเหล่านี้คือตัวกรองน้ำ)

003
ขั้นที่สอง นำกระดาษแผ่นนั้นไปสอดไว้ที่บล็อค ที่มีช่องให้น้ำไหลผ่าน ซึ่งบล็อคนี้ก็คือตัวที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างเหมือนหนังสือนั้นเอง

004
ขั้นที่สาม เทน้ำลงไปในช่องที่มีกระดาษกรอง

005
สิ่งที่ได้ออกมาก็คือ น้ำสะอาดที่สามารถใช้ดื่มได้นั้นเอง

เห็นแบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่า ในอนาคตหนังสือคงไม่ได้แค่ทำหน้าที่ให้ความรู้กับเราแค่อย่างเดียวซะแล้ว

Facebook Comments