ปลอดภัยจริง Elon Musk 01

Neuralink บริษัทด้าน BCI ผู้พัฒนาขิปสำหรับฝังในสมองมนุษย์
ปลอดภัยจริง Elon Musk ยืนยัน ฝั่งชิปในสมองคนแล้ว -16

Hot Issue