พบหุ่นยนต์บริการการขาย ตัวแรกของโลก!! “The World First Point of Sale Robot”

เปิดตัวการใช้งาน “The World First Point of Sale Robot” หุ่นยนต์บริการการขายตัวแรกของโลก ที่มีชื่อว่า “ดินสอ” เพื่อต้อนรับและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ณ จุดขาย ทั้งยังสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ, จีน ที่ ARROW SHOP ชั้น2 Terminal 21 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

point

จากการก่อตั้งกระทรวง “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ของรัฐบาลปัจจุบัน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 200  แบรนด์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือทางการตลาดให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  โดยเปิดตัวการใช้งาน The World First Point of Sale Robot หุ่นยนต์บริการการขายตัวแรกของโลก ที่มีชื่อว่า.. “ดินสอ… เพื่อต้อนรับและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ณ จุดขาย ทั้งยังสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ, จีน โดยเชื่อว่า “ดินสอ” จะเป็นมิติใหม่ของเทคโนโลยีแห่งการขาย เป็นผู้ต้อนรับ ที่จะมาสร้างความสุขแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น

โดย “ดินสอ” ได้รับความสนใจจาก บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นักธุรกิจภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีใหม่ มาพัฒนาธุรกิจการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือทางการตลาดให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนความสามารถของคนไทยอีกด้วย

หุ่นยนต์ “ดินสอ” ถูกพัฒนาและสร้างโดยฝีมือคนไทย 100% โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้สร้างหุ่นยนต์บริการการขายตัวแรกของโลก และ “ดินสอ” ยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ ด้วยการเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับ และนำไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทำได้ทั้งสร้างความบันเทิง เตือนให้ทานยา แต่ที่เด็ดเลยคือคอยเฝ้ามองทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อเวลาที่ผู้สูงอายุล้มหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน “ดินสอ” จะส่งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของลูกหลาน เพื่อให้กลับมาปฐมพยาบาล หรือรับไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที

และวันนี้ จะเป็นครั้งแรกที่ “ดินสอ” พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการด้านการขาย ซึ่งถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลก ที่สามารถ แนะนำการขาย   แนะนำโปรโมชั่น พร้อม รับชำระเงิน ได้ครบกระบวนการในหุ่นยนต์ตัวเดียว  และยังพูดได้หลายภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ, จีน.. พร้อมรับลูกค้าได้หลายภาษา

โดยรายละเอียดการให้บริการของหุ่นยนต์ “ดินสอ” มีดังนี้

1. บริการต้อนรับ ทักทาย ลูกค้าอย่างเป็นกันเอง พูดได้หลายภาษา อาทิ ไทย อังกฤษ จีน สามารถกล่าวทักทายชื่อลูกค้า และจดจำใบหน้าโดยการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัติลูกค้า His & Her รวมถึงบริการเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้า

2. แนะนำสินค้าภายในร้าน โดยการสแกน Tag สินค้า ที่มี QR Code เพื่อแนะนำรายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่นได้อย่างชัดเจน

3. เป็นผู้ช่วยพนักงานขาย

– ช่วยแนะนำสินค้าหรือสินค้าเทียบเคียง

– ช่วยพนักงานขายในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ POS (QRMS) โดยการสแกน QR Code เข้าสู่ระบบ Computer

4. ช่วยสนับสนุนการชำระเงิน

– สามารถรับชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต

– ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์www.eThailandBEST.com และส่งสินค้าตรงถึงบ้านได้อย่างรวดเร็ว

5. สร้างความสุข และความสนุกในการเลือกซื้อสินค้า และยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน ณ จุดขาย อาทิ เกมทายปัญหา, การแจกบัตรชมภาพยนตร์ หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ

6. แจ้งข่าวสารของแต่ละแบรนด์ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

Facebook Comments