จากซ้าย_ภัทธีมา_ปวิณ

Facebook Comments
คุณปวิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร_Photo 02
ภัทธีมา โกมลบวรกุล เจ้าของ Terroir Expression