Home Toshiba โชว์ LiDAR ขนาดเล็กที่สุดในโลก เตรียมใช้กับรถยนต์ไร้คนขับ ภาพที่ 3 ยืนยันว่าภาพที่ได้จากอุปกรณ์ LiDAR ชนิดเครื่องฉายภาพสองเครื่อง

ภาพที่ 3 ยืนยันว่าภาพที่ได้จากอุปกรณ์ LiDAR ชนิดเครื่องฉายภาพสองเครื่อง

Facebook Comments
ภาพที่ 2 นายอาคิฮิเดะ ไซ นักวิทยาศาสตร์วิจัยอาวุโส
ภาพที่ 4 มีคุณภาพดีกว่าชนิดเครื่องฉายภาพเดียว