โลงรักษ์โลก ไอเดียฝังศพแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีย่อยสลายได้

โลงรักษ์โลก
เอาไหม ตายแล้วกลายเป็นต้นไม้ เทคโนโลยีย่อยสลายช่วยโลก
.
ต้องยอมรับว่าโลกเรากำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากเหตุผลด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจากโลกที่ร้อนมากขึ้น ฉะนั้น สิ่งเดียวที่ช่วยให้โลกดีขึ้นได้คือการปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเอง
.
ปัจจุบัน หลายประเทศมีนโยบายที่จะทำให้ประเทศมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนมากมายที่พยายามจะใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ที่ทำให้ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามได้หลายปี
.
บริษัทชื่อ TRANSCEND เปิดเผยแนวคิดที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์ ที่เสียชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นสารอาหารที่สำคัญกับต้นไม้ โดยร่างกายของเราเต็มไปด้วยสารอาหารที่สามารถค้ำจุนต้นไม้ได้นานหลายทศวรรษ ในทางกลับกัน ต้นไม้เหล่านี้จะฟอกอากาศที่เราหายใจเข้าไปและทำให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกเย็นลงได้
.
TRANSCEND ได้ตั้งเป้าถึงการฝังศพแบบใหม่เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณธรรมชาติที่มองว่าความตายไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเริ่มต้นและการให้ชีวิตใหม่
.
ทั้งนี้ รูปแบบของการนำไปฝัง พวกเขาจะใช้ผ้าและโลงศพชนิดที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อช่วยมันเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายของศพ และเปลี่ยนไปเป็นสารอินทรีย์ที่ไปช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งก็นับว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมครับ
.
เป้าหมายของบริษัทคือการปลูกต้นไม้ให้ได้ 1.2 ล้านล้านต้นทั่วโลก ซึ่งเป็นจำนวนที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ
.
ที่มาข้อมูล