NASA มาเหนือ ส่งดาวเทียม TEMPO ตรวจสภาพอากาศ จับมลพิษ

[เช็คจากนอกโลก] เพื่อจับตาดูมลพิษที่อาจกำลังก่อตัวในชั้นบรรยากาศ ล่าสุดทาง NASA ได้ส่ง TEMPO เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศประสิทธิภาพสูง ตรวจจับมลพิษระดับมหภาคและระดับจุลภาค บริเวณทวีปอเมริกาเหนือในทุก ๆ ชั่วโมง

Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution หรือ TEMPO เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะติดไปกับดาวเทียม Intelsat 40E ที่ถูกส่งโดยจรวด Falcon 9 จาก SpaceX เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

ตัวเครื่องสามารถตรวจจับมลพิษได้ในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยจะคอยตรวจดูมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายจำนวนหนึ่งในชั้นบรรยากาศ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ล้วนเป็นสารเคมีที่ก่อนให้เกิดหมอกหรือฝุ่นพิษนั้นเอง และรวมไปถึงโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ด้วย

สำหรับตัวดาวเทียม จะอยู่ในวงโคจร Geostationary คอยตรวจจับมลพิษของอากาศ ณ บริเวณทวีปอเมริกาเหนือในทุก ๆ ชั่วโมง

ท้ายนี้ตัวเครื่อง จะเริ่มทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ ภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายนเร็ว ๆ นี้

ที่มา : Engadget