ต้องยอมเค้า จีนพัฒนาแบตใหม่ วิ่งได้ไกล 1 ล้านกิโลเมตร

จีนพัฒนาแบตใหม่

นวมหน้าตู้อาจไม่ได้ใช้แล้ว

บริษัทจีนนี้ชื่อว่า Geely อ้างว่า สามารถสร้างแบตแบบใหม่ที่เป็นแบบ “short blade”
แบตนี้มีความยาวสั้นกว่าแบตเตอรี่แบบ blade ที่ผลิตโดย BYD ถึง 40%

ด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัดนี้ ทำให้แบตมีความหนาแน่นของพลังงานและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
ใช้วัสดุอิเล็กโทรดที่มีส่วนประกอบหลายชนิด เพื่อลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายใน ช่วยเพิ่มอายุแบตครับ

short blade สามารถชาร์จได้ถึง 3500 ครั้ง
หรือเทียบเท่ากับ 1 ล้านกิโลเมตร ต่ออายุการใช้งานของแบต

แบตเตอรี่รุ่นนี้มีความจุ 192Wh/kg
รถยนต์โดยทั่ว สามารถบรรจุแบตเตอรี่ได้ประมาณ 500 กิโลกรัม
ความจุของแบตเตอรี่ทั้งหมดจะเป็น 192 Wh/kg x 500 kg = 96,000 Wh
แปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือเอา 96,000 Wh / 1000 = 96 kWh ถือว่าเยอะอยู่

ในการทดสอบชาร์จ short blade สามารถชาร์จจาก 10 – 80 % ได้ในเวลา 17 นาที
เร็วกว่า Long Blade ที่ 26 นาที และยังสามารถคงความจุได้มากกว่า แม้ในอุณหภูมิเย็นจัด

สำหรับ Geely เป็นคู่ค้าคนสำคัญของ Volvo
หากแบตรุ่นใหม่นี้ มีการนำไปใช้จริง ก็น่าจะเป็นของ Volvo ที่ได้ประโยชน์ก่อนแหละนะ

ที่มา
greekreporter