3.รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะแ

Facebook Comments
4.รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณะบดีคณ
2.ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร