ใช้เวลาให้เต็มที่  20 มี.ค. วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

เกร็ดความรู้ วันวสันตวิษุวัต ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกแบบพอดิบพอดี 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ประเทศไทยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 06:22 . และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:28 . นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศในซีกโลกใต้

จุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนี้จะเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปี

คือในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox)

การที่แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจร ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ขึ้นบนโลก

สำหรับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตก ของดวงอาทิตย์ ในครั้งถัดไปตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน

2567  เป็นวันครีษมายัน ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี 

#วสันตวิษุวัต #เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน #TechhubUpdate