รู้ไหมเขาตั้งชื่อไวรัสกันยังไง?

ทุกคนคงรู้จักกับไวรัสเป็นอย่างดี และนายเกาเหลาก็เชื่อด้วยว่าไม่มีใครอยากเจอ แต่ก็อย่างว่าแหละว่า ถึงไม่อยากเจอ แต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็มิอาจหลีกหนีได้ วันนี้นายเกาเหลาไม่ได้มาแนะนำวิธีป้องกันหรือวิธีการสแกนฆ่าไวรัส แต่ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงที่มาของชื่อไวรัส

เขียนเรื่องนี้แล้วทำให้นึกถึงการตั้งชื่อพายุที่ทั่วโลกเขาใช้หลักการเดียวกันหมด แต่สำหรับไวรัสแล้วแม้ว่าแต่ละบริษัทจะไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกัน แต่สำหรับวิธีการแปลความหมายจะใช้หลักการเดียวกัน โดยเขาจะแบ่งชื่อออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย

1. Family Names : ชื่อตระกูลไวรัสมักตั้งตามภาษา​ที่​ใช้ในการพัฒนา หรือชนิดของปัญหา​ที่ไวรัสทำให้เกิดขึ้น​

Java ไวรัส​ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวา
Linux ไวรัส​ที่มีผลกระทบ​กับระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Palm ไวรัส​ที่มีผลกระทบ​กับระบบปฏิบัติการ Palm OS
Backdoor เปิดช่องให้ผู้บุกรุกเข้าถึงเครื่อง​ได้
HILLW บ่งบอกว่าไวรัสถูกคอมไพล์ด้วยภาษาระดับสูง
WM ไวรัส​ที่​เป็นมาโครของโปรแกรม Word
XM ไวรัส​ที่​เป็นมาโครของโปรแกรม Excel
I-Worm/Worm หนอนอินเทอร์เน็ต
Trojan/Troj ม้าโทรจัน
VBS ไวรัส​ที่ถูกพัฒนาด้วย Visual Basic Script

2. Group_Name ส่วนชื่อของไวรัสซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิม​ที่ผู้เขียนไวรัส​เป็นคนตั้ง โดยปกติ​จะถูกแทรกไว้อยู่​ในโค้ดของไวรัส ​เช่น W32.Klez.h@mm ​และ​จะถูกเรียกย่อๆ ว่า Klez.h

3. ​Variant รายละเอียด​ส่วนนี้​จะบอกว่าสายพันธุ์ของไวรัสชนิดนั้น​ๆ มีการปรับปรุงสายพันธุ์จนมี​ความ​สามารถต่างจากสายพันธุ์เดิม​ที่มีอยู่​ Variant มี 2 ลักษณะ​คือ Major_Variants จะตามหลัง​ส่วนชื่อของไวรัส ​เพื่อบ่งบอกว่ามี​ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่นหนอนชื่อ VBS.LoveLetter.A จะแตกต่างจาก VBS.LoveLetter และ Minor_Variants ​ใช้บ่งบอกในกรณี​ที่แตกต่างกันนิดหน่อย​ อาจ​เป็นตัวเลข​ที่บอกขนาดไฟล์ของไวรัส เช่น W32.Funlove.4099 ก็จะหมายถึงหนอนตัวนี้มีขนาด 4099 KB.

4. Tail ตัวบอกว่าวิธีการแพร่กระจาย ประกอบด้วย @M หรือ @m บอกให้รู้ว่าไวรัสหรือหนอนชนิดนี้​เป็น mailer ​ที่​จะส่งตัวเองผ่านทางอีเมล์​เมื่อผู้​ใช้ส่งอีเมล์เท่านั้น และ @MM หรือ @mm บอกให้รู้ว่าไวรัสหรือหนอนชนิดนี้​เป็น mass-mailer ​ที่​จะส่งตัวเองผ่านทุกอีเมล์แอดเดรส​ที่อยู่​ในเมล์บ็อกซ์

VV

Facebook Comments