1 จากซ้ายไปขวา_ทีม Youth Forward ทีม Team Sprinkle และ ทีม Brain Drain

Facebook Comments
4 นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา ทีม Youth Forward
2 บรรยากาศการแข่งขัน AEAN DSE 2021