Youtube เริ่มตรวจสอบ และแบนวีดีโอที่เป็น toxicity

วันนี้ Youtube ประกาศการอัปเดทนโยบายที่จะลดการล่วงละเมิดที่เป็นกฎเข้มงวดเพื่อต่อต้านการกลั่นแกลงกันในโลกออนไลน์และพฤติกรรมที่เป็น Toxicity

วันนี้ด้วยเว็บไซต์วิดีโอของ Google ประกาศการอัปเดตนโยบายการล่วงละเมิดที่ใช้กฎเข้มงวดเพื่อต่อต้านการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และพฤติกรรมที่เป็นพิษอื่น ๆ เช่น การด่าเสียดสีกัน

โดย “MattHalprin” รองประธานของ YouTube กล่าวในแถลงการณ์ในเรื่องนี้ว่า เราจะไม่อนุญาตเนื้อหาที่ดูถูกเหยียดหยามใครบางคนในเรื่องพื้นฐานที่พวกเขาควรได้รับปกป้อง เช่นเชื้อชาติ การแสดงออกทางเพศหรือรสนิยมทางเพศเป็นต้น

และไม่ใช่แค่ตัวผู้ทำวีดีโอ ใครก็ทำตามที่คอมเม้นท์ที่เป็น Toxicity  หรือแสดงความเป็นพิษที่ทำสังคมใน Youtube ดูแย่ลง ก็จะถูกแบนด้วยเช่นกัน

Source :Techradar

Facebook Comments