โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ต้นแบบแห่งความปลอดภัย

นายชาติชาย  โพธิวร (ขวา) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค นำทีมรับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 ( Zero Accident Campaign 2020) จากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ ทางโรงงานชไนเดอร์ฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้รับรางวัลระดับทองติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน เป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานและความใส่ใจด้านความปลอดภัยที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทุ่มเทให้กับพนักงานเสมอมา นอกจากนี้โรงงานชไนเดอร์ฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ โดยได้ระดับทองติดต่อกัน 3 ปีซ้อนเช่นกัน โดยมีการมอบรางวัล จากนาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

# # # # #

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เป้าหมายของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการช่วยให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On

ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลกับคุณ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เราขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านพลังงานและกระบวนการจัดการ เข้ากับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อปลายทางไปยังคลาวด์ ระบบควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์และการบริการครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งสำหรับบ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

เราคือบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นมากที่สุด เราสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดและระบบนิเวศของคู่ค้าที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการทำตามวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และคุณค่าในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน

Facebook Comments